Voor u is het misschien de eerste keer dat je met een architect gaat werken. Wat doet een architect? Hoe verloopt dat traject? Wanneer moet je welke beslissingen nemen? En wat kost het? Zit je dan vast aan de architect? En als je het ontwerp niet leuk vindt of het is te duur? Wat dan?

​Het is een spannend proces, dat je ingaat en het gaat om iets belangrijks in je leven, je woonplek. Wij loodsen u stap voor stap door dit proces, en laten zien hoe je geleidelijk aan van een eerste vrijblijvende kennismaking via gesprekken en schetsen langzaam tot een ontwerp komt. Hoe we op elk moment kunnen bijsturen en je zekerheid kunnen geven over het eindproduct en de kosten. Korte lijnen, één aanspreekpersoon, waar jij mee te maken krijgt.

1. Kennismaking

In een vrijblijvend gesprek maken we kennis met elkaar. Een eerste verkenning van uw wensen en behoeften is wezenlijk, om vervolgens aan te kunnen geven wat wij als architect daarin kunnen betekenen. Wij lichten onze aanpak en onze werkfilosofie toe, zodat jij een beeld krijgt met wie je te maken hebt. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

 2. Offerte

N.a.v. het kennismakingsgesprek én als er voldoende inzicht is in de werkzaamheden brengen wij een offerte uit. Afhankelijk van de aard en omvang van het project is dat een vast bedrag, een percentage van de bouwkosten of een offerte op uurbasis . Het honorarium is altijd verdeeld in diverse fases. E.e.a. volgens de voorwaarden van de Bond Nederlands Architecten. Al gelang naar de opdrachtgever zal dit de DNR2011 zijn of de CR2013.

3. Ontwerp

Onderzoek: Voor we kunnen ontwerpen willen we alles wat relevant is weten over uw wensen, uw voorkeuren, uw verwachtingen en uw budget. We gaan de plek verkennen, ons invoelen in de lokale omstandigheden en de van toepassing zijnde regelgeving in beeld brengen, zoals bestemmingsplan en welstandseisen.

4. Vergunningen

Als het bouwwerk vergunningsplichtig is (ook wel omgevingsvergunning genoemd), produceren wij alle tekeningen, onderzoeken en rapporten, welke daarvoor nodig zijn en dienen deze aanvraag desgewenst namens u in. Hiervoor zijn behalve tekeningen, ook constructieve berekeningen en rapporten betreffende isolatie, energieverbruik, geluid etc. vereist. Waar nodig zullen hiervoor externe adviseurs worden geconsulteerd. Wij zorgen voor een complete aanvraag.

5. Bouwvoorbereiding

Nu er vele keuzes gemaakt zijn, kan het plan gereed gemaakt worden voor de bouwuitvoering. Middels tekeningen op een gedetailleerdere schaal. Daarbij hoort ook een technische omschrijving of bestek, waarin kwaliteitsnormen , garanties, materiaaleisen etc. zijn vastgelegd. Deze stukken kunnen straks naar de aannemer voor een kostencalculatie t.b.v. een offerte.

6. Aannemer kiezen

Op basis van het bestek en de tekeningen wordt er bij één of meerdere aannemers offertes opgevraagd. Deze aanbiedingen worden niet alleen met elkaar vergeleken, maar ook met eerder gemaakte begrotingen. Waar nodig kan het plan goedkoper worden gemaakt, door onderdelen te laten vervallen of te versoberen.

7. Uitvoering begeleiden

Het begeleiden van het uitvoeringsproces is een complexe aangelegenheid: niet alleen de kwaliteit van het werk moet worden beoordelen ook de planning dient te worden bewaakt. Wij doen het graag en hebben ervaring op de bouwplaats. Desgewenst werken we samen met een externe partij. Als we de oplevering samen met u hebben gedaan, zien wij er op toe, dat de eventuele klachten naar behoren worden opgelost.

8. Nazorg

U ontvangt van de aannemer een compleet document waarin alle gegevens van het gebouw zijn vastgelegd. Dat is makkelijk als je later nog eens iets wilt veranderen of de garantie wilt nakijken. Daarbij hoort ook een onderhoudsadvies voor de gebouwdelen en het schilderwerk in het bijzonder. Doet zich onverhoopt een probleem voor, dan onderzoeken wij de oorzaak en zorgen ervoor dat dit probleem verholpen wordt.