Bosstraat 17 Assen

   06-18022540

Touwbaan Vlaardingen

Touwbaan Vlaardingen

In opdracht en in samenwerking met Walraad Architecten uitgevoerd

Maandag 8 juni 2015 is een deel van het dak van de Touwbaan te Vlaardingen ingestort. Het betreft het meest zuidelijke 20e eeuwse deel bestaande uit stalen portalen, gemetselde wanden en (prefab) betonnen cassettedaken.
De gehele touwbaan is aangemerkt als Rijksmonument.

Na het instorten van een deel van de dakconstructie heeft de Gemeente Vlaardingen besloten om z.s.m. deze onveilige situatie en aanvullend instortingsgevaar op te heffen door van het het meest zuidelijke deel de
gehele dakconstructie te verwijderen.
Tacheron architect en Walraad Architecten hebben in opdracht van de Gemeente een technische opname gedaan. Doel van de inspectie is:
• Inventariseren van cultuurhistorisch resterende waardevolle onderdelen en voorstel voor conserveren ervan;
• Documenteren van onderdelen die noodzakelijkerwijs afgevoerd en opgeslagen moeten worden.
• Basis voor planvorming voor het tijdelijk inrichtingen/afsluiten
• Basis voor planvorming voor het stabiliseren van het nog bestaande deel bestaande uit betonnen spanten en betonnen casettedakplaten.

Kenmerken

Type:

Restauratie

Client:

Gemeente Vlaardingen, Walraad Architecten