Restaureren, Renoveren en Herbestemmen

Bij restauratie of herbestemming is het vertrekpunt altijd iets bestaands. Het is de uitdaging deze bestaande situatie zo goed mogelijk aan te voelen (te respecteren) en te benutten. Bij monumenten zal het vertrekpunt veelal zijn om zo min mogelijk ingrepen te doen. Mochten die toch nodig zijn dan doen we die zo veel mogelijk reversibel: omkeerbaar. Bij objecten die niet monumentaal zijn gaat het om de maximale ruimtelijke en technische benutting van het bestaande.

Nieuwbouw

Nieuwbouw mag zowel contrasteren als versmelten met het bestaande. We hanteren niet één stijl. Modern, Klassiek of Retro: elke opgave is immers anders.

De klant centraal

Goede prijs/kwaliteit verhouding

Zo duurzaam als wenselijk & haalbaar is

Tevreden klanten